Encyklopedie


Thalos


Jedna ze sedmi řek Ossiriandu, druhý přítok Gelionu. Jméno Thalos pochází z elfského slova pro "proud". Pramenil na západním úbočí Ered Luin a tekl dál k západu, kde se vléval do Gelionu. Na sever od Thalosu ležela řeka Ascar a na jih Legolin.
V údolí horního toku Thalosu se kolem roku 310 Prvního věku utábořili Bëor a jeho lid poté, co přešli Ered Luin. A právě tady je objevil Finrod Felagund.zpět