Encyklopedie


Gilwen


Gilwen byla čtvrtým dítětem a třetí dcerou Bregora, pána Ladrosu a hlavy Bëorova domu. Měla dvě starší sestry a jednoho staršího a jednoho mladšího bratra. Narodila se roku 397 P. v..

O jejím dalším životě nic nevíme; není jisté, jestli se provdala a měla potomky, ani jestli se dožila bitvy Dagor Bragollach, kdy její starší bratr Bregolas padl a její mladší bratr Barahir se ujal vlády nad pozůstatkem Bëorova lidu. Gilwen by tehdy bylo 57 let. Pokud byla naživu, pravděpodobně doprovázela svou švagrovou, Barahirovu manželku Emeldir, která odvedla ženy a děti z Bëorova lidu do bezpečí Dor-lóminu.zpět