Kalendáře

Ve Středozemi existuje mnoho různých kalendářů a několik nám jich profesor Tolkien velice detailně popsal v dodatku D k Pánu prstenů a v některých dalších textech. Propracovanost kalendářních systémů, které Tolkien vytvořil, je opravdu veliká - zahrnují tak nejen počítání přestupných roků, ale například i způsob, jak se jejich uživatelé v průběhu věků vyrovnávali s různými časovými deficity, podobně jako je fungující praxe v našem (gregoriánském) kalendáři.
Nesnažil jsem se tu zahrnout úplně všechno, co se lze o kalendářích v Dodatku dočíst - to bych sem mohl rovnou jeho text zkopírovat, ale stejně tak si to můžete v Pánu prstenů přečíst sami. I tak je v jednotlivých textech citací dost. Tady jsem se snažil hlavně dát dohromady informace týkající se jednotlivých kalendářů. Zatímco tak v Dodatku Tolkien popisuje několik kalendářů najednou a porovnává různé jejich aspokty, tady se můžete dočíst o jednotlivých kalendářích zvlášť.
Nejpropracovanější z kalendářů je určitě kalendář hobitů, neboli Krajový letopočet. Tady jsem k němu zařadil i jednu takovou lahůdku, kterou v Pánu prstenů nenajdete - a to jsou originální Tolkienovy názvy dnů v týdnu a měsíců, protože ty názvy, které dobře známe, jsou samozřejmě přeložené do češtiny.
Další kalendář je elfský, konkrétně kalendář Imladris. Podle všeho existovaly i další elfské kalendáře, jednak v Prvním věku v Beleriandu, z nichž nejspíš kalendář Imladris vzniknul, ale nejspíš i ve Třetím věku, tedy v Lindonu, v Lórienu, nebo v Temném hvozdu. O jejich podobě a o odlišnostech od kalendáře Imladris bohužel nevíme nic.
A třetím hlavním kalendářem je kalendář lidský, který ovšem není jen jeden, ale existují tři hlavní varianty, které se postupně vystřídaly v užívání Dúnadanů (ostatní národy jejich zvyky zpravidla přejaly). Prvním a nejdéle užívaným byl Královský letopočet, který platil od začátku Druhého věku až do konce královské linie v Gondoru. Určité reformy v něm byly provedeny pouze zpočátku Druhého věku. Z královského kalendáře vycházel kalendář hobitů, který se pak vyvíjel vlastní cestou. Dalším kalendářem byl Správcovský letopočet, který byl zaveden Mardilem, prvním Vládnoucím správcem Gondoru, neboť bylo třeba vyrovnat jistý deficit přestupných roků; ačkoliv změn ve správcovském kalendáři bylo více. A posledním kalendářem je Nový královský kalendář, nebo prostě Nový kalendář, který zavedl král Elessar po své korunovaci, a který se stal lidským kalendářem pro Čtvrtý věk.
Pro lepší orientaci v kalendářích a jejich vzájemných vztazích jsem vyrobil velkou tabulku, kde můžete porovnat všech pět známých kalendářů Středozemě navzájem, a také s naším kalendářem, což je docela zajímavá možnost. V tabulce také lépe vyniknou vztahy mezi jednotlivými kalendáři, které jsou popsané v textu.
Kalendář Eldar
20. leden 2006
Lidské kalendáře
31. leden 2006
Krajový letopočet
23. leden 2006
Trpasličí kalendář
12. květen 2009
O trpasličím kalendáři se toho příliš mnoho neví, dá se usuzovat jen z několika zmínek v Hobitovi. Přesto je možné dát dohromady několik zajímavých poznatků, dokládajících, že šlo o naprosto odlišný typ kalendáře proti kalendářům elfů, lidí a hobitů.
Kalendáře - srovnávací tabulka
11. únor 2006