Kalendáře

Kalendáře - srovnávací tabulka


Aby bylo snazší porovnávat navzájem jednotlivé kalendáře Středozemě, vložil jsem je všechny vedle sebe do této velké tabulky, kde si je můžete podrobně prohlédnout a srovnat všechny rozdíly a společné rysy. Kromě toho jsem přidal i náš, tedy gregoriánský kalendář, takže můžete zjistit, kterému dni v jednotlivých kalendářích Středozemě odpovídá určité datum v našem kalendáři.
Bohužel taková tabulka nemůže být nikdy stoprocentně přesná; vzhledem k výskytu přestupných roků se jednotlivé kalendáře mohou navzájem ± o den posouvat (v případě elfského kalendáře až o tři dny, vzhledem ke zdvojování enderi).
Také je trochu problém s přiřazením kalendářů navzájem, protože některé údaje o vztazích mezi kalendáři jsou trochu sporné, hlavně pokud jde o poměr k našemu kalendáři. Je tak možné, že existují jiné převodové tabulky, kde je oproti této tabulce některý kalendář o pár dní posunutý. Já osobně jsem jako základ bral letní slunovrat, který se vyskytuje jak v Krajovém letopočtu, tak i v Královském a Správcovském kalendáři (pod jménem Loëndë). Ten by měl logicky odpovídat letnímu slunovratu v našem kalendáři, který vychází na 21.-22. červen (první problém - ke kterému z těchto dnů jej přiřadit). Z několika důvodů jsem zvolil kompromisní řešení, podle kterého připadá v základním uspořádání den Slunovratu/Loëndë na náš 22. červen. Zbylé dva kalendáře už poté není tak těžké přiřadit, neboť známe jejich vztah ke Krajovému letopočtu (který se v Pánu prstenů bere pro příběh jako základní kalendář) - Nový rok Nového kalendáře byl 25. března K.l. (v den pádu Barad-dur ) a elfský Nový rok byl 6. dubna podle K.l. (tady je ovšem větší problém s přestupnými roky, jak už jsem zmínil, takže elfský kalendář se může od ostatních o něco více odchýlit).
Tabulka bere pro lepší přehlednost jako základ náš kalendář, takže ostatní kalendáře začínají v této tabulce druhou polovinou měsíce Narvinyë (Ponovoroku) respektive Hrívë, připadající na náš leden, přičemž zbylá část je opět na konci tabulky, kde připadá na náš konec roku. Zvláštní dny mimo měsíce jsou zapsány kurzívou, zatímco ostatní pouze číslem, které patří k příslušnému názvu měsíce. Aby nebyla tabulka zbatečně dlouhá, je vždy skupina dnů, kde ani v jednom kalendáři nedochází k přelomu měsíce ani jinému významnému dni, zkrácena jako rozmezí dnů, které si vždy odpovídá v jednom řádku tabulky. Takže například první řádek znamená, že 1-14. leden je to samé, co 42-55. Hrívë podle kalendáře Imladris, nebo 10-23. Narvinyë podle Královského kalendáře a to samé i podle Správcovského kalendáře, 10-23. Ponovorok podle Krajového letopočtu, a 17-30. Narvinyë podle Nového kalendáře. Jednotlivé dny se pak zjistí už jednoduchým dopočítáním: například 4. leden je 45. Hrívë, 13. Narvinyë podle starého Královského kalendáře, Správcovského kalendáře a 13. ponovorok podle Krajového letopočtu, ale 20. Narvinyë podle Nového kalendáře.

Gregoriánský kalendář kalendář Imladris Královský kalendář Správcovský kalendář Krajový letopočet Nový kalendář
den v měsícijméno měsíce den v roční
době
jméno roční doby den v měsícijméno měsíce den v měsícijméno měsíce den v měsícijméno měsíce den v měsícijméno měsíce
1-14leden 42-55Hrívë 10-23I - Narvinyë 10-23I - Narvinyë 10-23I - Ponovorok 17-30X - Narvinyë
15-21 56-62 24-30 24-30 24-30 1-7XI - Nénimë
22-31 63-72 1-10II - Nénimë 1-10II - Nénimë 1-10II - Chladen 8-17
1-13únor 1-13Coirë 11-23 11-23 11-23 18-30
14-20 14-20 24-30 24-30 24-30 1-7XII - Súlimë
21-28 21-28 1-8III - Súlimë 1-8III - Súlimë 1-8III - Jarn 8-15
1-15březen 29-43 9-23 9-23 9-23 16-30
16 44 24 24 24 Mettarë
17 45 25 25 25 Yestarë
18-22 46-50 26-30 26-30 26-30 1-5I - Víressë
23 51 1IV - Víressë Tuilérë 1IV - Dešten 6
24-26 52-54 2-4 1-3IV - Víressë 2-4 7-9
27 Mettarë 5 4 5 10
28 Yestarë 6 5 6 11
29-31 1-3Tuilë 7-9 6-8 7-9 12-14
1-16duben 4-19 10-25 9-24 10-25 15-30
17-21 20-24 26-30 25-29 26-30 1-5II - Lótessë
22 25 1V - Lótessë 30 1V - Traven 6
23-30 26-33 2-9 1-8V - Lótessë 2-9 7-14
1-16květen 34-49 10-25 9-24 10-25 15-30
17-21 50-54 26-30 25-29 26-30 1-5III - Nárië
22 1Lairë 1VI - Nárië 30 1VI - Předradostiny 6
23-31 2-10 2-10 1-9VI - Nárië 2-10 7-15
1-15červen 11-25 11-25 10-24 11-25 16-30
16-20 26-30 26-30 25-29 26-30 1-5IV - Cermië
21 31 31 30 1. Radostiny 6
22 32 Loëndë Loëndë Slunovrat 7
23 33 1VII - Cermië 1VII - Cermië 2. Radostiny 8
24-30 34-40 2-8 2-8 1-7VII - Poradostiny 9-15
1-15červenec 41-55 9-23 9-23 8-22 16-30
16-22 56-62 24-30 24-30 23-29 1-7V - Úrimë
23 63 31 1VIII - Úrimë 30 8
24-31 64-71 1-8VIII - Úrimë 2-9 1-8VIII - Sečen 9-16
1srpen 72 9 10 9 17
2-14 1-13Yávië 10-22 11-23 10-22 18-30
15-21 14-20 23-29 24-30 23-29 1-7VI - Yavannië
22 21 30 1IX - Yavannië 30 8
23-31 22-30 1-9IX - Yavannië 2-10 1-9IX - Světen 9-17
1-13září 31-43 10-22 11-23 10-22 18-30
14 44 23 24 23 Enderë
15 45 24 25 24 Loëndë
16 46 25 26 25 Enderë
17-20 47-50 26-29 27-30 26-29 1-4VII - Narquelië
21 51 30 Yávierë 30 5
22-24 52-54 1-3X - Narquelië 1-3X - Narquelië 1-3X - Zimosmeť 6-8
25-27 enderi 4-6 4-6 4-6 9-11
28-30 1-3Quellë 7-9 7-9 7-9 12-14
1-16říjen 4-19 10-25 10-25 10-25 15-30
17-21 20-24 26-30 26-30 26-30 1-5VIII - Hísimë
22-31 25-34 1-10XI - Hísimë 1-10XI - Hísimë 1-10XI - Hodovan 6-15
1-15listopad 35-49 11-25 11-25 11-25 16-30
16-20 50-54 26-30 26-30 26-30 1-5IX - Ringarë
21-30 1-10Hrívë 1-10XII - Ringarë 1-10XII - Ringarë 1-10XII - Přednovorok 6-15
1-15prosinec 11-25 11-25 11-25 11-25 16-30
16-20 26-30 26-30 26-30 26-30 1-5XII - Narvinyë
21 31 Mettarë Mettarë 1. Novorok 6
22 32 Yestarë Yestarë 2. Novorok 7
23-31 33-41 1-9I - Narvinyë 1-9I - Narvinyë 1-9I - Ponovorok 8-16Zveřejněno: 11. únor 2006
zpět