Novinky

zprávyobrázkyencyklopediečlánkydiskuse
vševše kromě diskuse

Zobrazit novinky mladší než:

 25. listopad 2022
Dor-lóminská dračí přilba
Dor-lóminská dračí přilba
Dor-lóminská dračí přilba více»
  2. listopad 2022
pán Dolu
Pán Dolu byl titul, který nosil vládce lidského města Dol u Osamělé hory před útokem Šmaka roku 2770, kdy byly Dol i království trpaslíků pod horou vypleněny. ... Jediný známý pán dolu je ten poslední, Girion. ... Girionův vzdálený potomek Bard roku 2944 zabil Šmaka a pustil ... více»
  1. listopad 2022
Roak syn Krákův
Roak syn Krákův
Roak syn Krákův, hlava velkých havranů z Hory více»
 31. říjen 2022
Echoriath
Echoriath nebo Echoriad, Okružní hory, bylo pohoří v Beleriandu v Prvním věku. Byly součástí horských pásem na severní hranici Beleriandu, přičemž na západní straně je Průsmyk Sirionu odděloval od Ered Wethrin a na východě průsmyk Anach od Ered Gorgoroth. Na severovýchod od ... více»
 10. říjen 2022
průsmyk Sirionu
Jako průsmyk Sirionu se v Prvním věku označovalo hluboké údolí na horním toku řeky Sirion, sevřené mezi Ered Wethrin na západě a Echoriath na východě. Byla to jedna z hlavních spojnic mezi Beleriandem a rozlehlou planinou Ard-Galen na severu; jediná cesta průsmykem byla úzká a ... více»
  4. říjen 2022
pekelní jestřábi
Létající tvorové, označovaní jako pekelní jestřábi, obludy nebo ptáci nazgûlů, byli využiti Sauronem během války o Prsten jako oři Prstenových přízraků. ... Byli to okřídlení tvorové se zobákem a drápy, připomínající ptáky, ale větší než ostatní ptáci. Měli ... více»
  4. říjen 2022
Anar - Slunce
Anar - Slunce
Symbolické znázornění slunečního plavidla více»
  4. říjen 2022
Isil - Měsíc
Isil - Měsíc
Symbolické znázornění měsíčního plavidla více»
 26. září 2022
Východní Beleriend
Jako východní Beleriand se označovala východní polovina Beleriandu, ležící mezi řekou Sirion na západě a pohořím Ered Luin na východě. ... Severní hranici Východního Beleriandu představovalo pohoří Ered Gorgoroth, pahorky kolem Himlingu a Maglorova brána. Na jihu přecházel do ... více»
 16. září 2022
Durin III.
Durin III. byl král Durinova lidu. Jako všichni trpaslíci z jeho rodu pojmenovaní Durin dostal toto jméno, protože velmi připomínal vzhledem i povahou Durina I. Nesmrtelného. Trpaslíci věřili, že je to vždy sám Durin I., který se znovu vrátil na svět. ... Durin III. žil v první ... více»
 16. září 2022
Óin (král Durinova lidu)
Glóin byl král Durinova lidu v Šedých horách. Byl synem krále Glóina a narodil se roku 2238 v Šedých horách za vlády svého děda Thorina I., který se předtím roku 2210 rozhodl se svým lidem opustit Osamělou horua přesunout se do Šedých hor, kde v té době sídlila většina ... více»
  9. září 2022
Almarian
Almarian byla královna Númenoru, manželka krále Tar-Meneldura. Byla dcerou mořeplavce Vëantura, kapitána královských lodí krále Tar-Elendila, kterému se jako prvnímu z Númenorejců podařilo doplout zpět do Středozemě. ... Almarian s Tar-Meneldurem měli tři děti, syna Anardila ... více»
  8. září 2022
Silmariën
Silmariën byla númenorská princezna, nejstarší dcera krále Tar-Elendila, narozená v roce 521 Druhého věku. ... Protože podle tehdy platného nástupnického řádu mohli zdědit Žezlo pouze muži, Tar-Elendilovým dědicem se stal Silmariin mladší bratr Írimon (pozdější král ... více»
  6. září 2022
Světlo naděje
Světlo naděje
Světlo Silmarilu neseného Eärendilem jako symbol naděje v průběhu věků: Válka hněvu – Eärendil poráží Ancalagona; Plava k Númenoru, zemi hvězdy; Zrcadlo Galadriel; Sam ve věži v Cirith Ungolu více»
  5. září 2022
Žezlo Númenoru
Hlavním odznakem královské moci Númenoru nebyla koruna, ale žezlo. Žezlo Númenoru nechal vyrobit už první král Elros Tar-Minyatur a po něm jen nosili všichni králové a vládnoucí královny. ... Mezi ranými králo Númenoru od Tar-Vardamira po Tar-Ciryatana bylo zvykem dobrovolně ... více»
  5. září 2022
vládnoucí královna
Vládnoucí královna byl titul královen Númenoru, které byly skutečně vládnoucími panovnicem, nikoli manželkami vládnoucích králů. Nástup vládnoucích královen byl umožněn změnou nástupnického řádu za krále Tar-Aldariona. Podle původních tradičních pravidel ... více»
  5. září 2022
Tar-Elendil
Tar-Elendil byl čtvrtým králem Númenoru. Byl synem krále Tar-Amandila, narodil se v roce 350 Druhého věku. ... Říkalo se mu také Parmaitë, protože vlastní rukou sestavil mnoho knih a legend z učeností nasbíraných jeho dědem Vardamirem. ... Oženil se pozdě a jeho nejstarším ... více»
  4. září 2022
Vardamir Nólimon
Tar-Vardamir zvaný Nólimon byl druhý král Númenoru. Byl synem Elrose Tar-Minyatura. Narodil se v roce 61 Druhého věku. Říkalo se mu Nólimon, protože jeho hlavní láskou byla starodávná učenost, kterou shromažďoval od elfu i lidí. ... Roku 192, když bylo Vardamirovi 131 let, se mu ... více»
  4. září 2022
Znak silmarilů
Znak silmarilů
Heraldický znak silmarilů. Podle kresby J. R. R. Tolkiena více»
  2. září 2022
Tar-Amandil
Tar-Amandil byl třetí král Númenoru. Byl synem Vardamira Nólimona a narodil se v roce 192 Druhého věku. ... Měl tři děti, dva syny Elendila a Eärendura a dceru Mairen. ... Když roku 442 zemřel ve věku 500 let král Elros Tar-Minyatur, jeho následník Vardamir se rozhodl neujmout se ... více»
  1. září 2022
The Rings of Power
Prý je nějaký nový seriál ze Středozemě, slyšeli jste o tom? No, předpokládám, že nikdo, kdo se aspoň okrajově věnuje světu profesora Tolkiena, to nemohl neslyšet. The Rings of Power, Prsteny moci, návrat do Středozemě a velká seriálová událost letošního roku. Uvidíme. ... více»
  1. září 2022
Andustar
Andustar byl západní z pěti výběžků Númenoru a zároveň název jednoho z krajů, na něž bylo království členěno, který pokrýval severozápadní část ostrova. Jméno Andustar znamená quenijsky "Západní země". ... Kraj Forostar tedy pokrýval převážně území západního ... více»
 31. srpen 2022
Tar-Míriel
Tar-Míriel byla númenorská královna. Je popisována jako nejkrásnější z númenorských královen, sličnější než stříbro, slonovina nebo perly. Podle práva se měla stát čtvrtou vládnoucí královnou, ale místo toho si ji proti její vůli vzal za ženu její bratranec ... více»
 31. srpen 2022
král Númenoru
Král Númenoru (adûnajsky Âru n'Adûnâi) byl titul panovníků Númenoru z Elrosova rodu. Dvacet dva z nich byli králové a tři vládnoucí královny. Řada králů trvala 3287 let po většinu Druhého věku, počínaje Elrosem Tar-Minyaturem, který nastoupil roku 32, a konče ... více»
 31. srpen 2022
Ar-Sakalthôr
Ar-Sakalthôr byl dvaadvacátý král Númenoru na počátku čtvrtého tisíciletí Druhého věku. ... Význam jména Sakalthôr není jasný, ale pokud má stejný význnam jako quenijská podoba králova jména Tar-Falassion, znamená „Syn pobřeží“. ... Sakalthôr byl synem Ar-Zimrathôna ... více»
 30. srpen 2022
Ar-Zimrathôn
Ar-Zimrathôn byl dvacátý první král Númenoru, který vládl na přelomu 3. a 4. tisíciletí Druhého věku. ... Jméno Zimrathôn může znamenat „sběratel drahokamů“ nebo „mnoho drahokamů“, stejně jako quenijská podoba jeho jména, Hostamir. ... Byl synem a dědicem krále ... více»