Encyklopedie


Walda


Walda byl dvanáctým králem Rohanu z Eorlova rodu. Byl synem Brytty Léofy, narodil se roku 2780. Nastoupil na trůn po smrti svého otce roku 2842.

Při Waldově korunovaci se věřilo, že už byli vyhubeni všichni skřeti, kteří přišli do Bílých hor ze sevoru po Válce trpaslíků a skřetů. Tato naděje se bohužel ukázala jako lichá, a Walda byl po pouhých devíti letech své vlády roku 2851 zabit skřetem v Šeré brázdě. Waldův syn a nástupce, velký lovec Folca, přísahal, že nebude lovit žádno zvěř, dokud bude v Rohanu aspoň jeden živý skřet.zpět