Encyklopedie


Folcred


Folcred
(dcera)
(dvě dcery)

Folcred byl synem rohanského krále Folcwinea. Narodil se roku 2858 a byl jedním z dvojčat spolu se svým bratrem Fastredem. Folcred se uvádí jako první v pořadí, byl tedy zřejmě první z obou dvojčat a tedy následník trůnu. Dále měli ještě jednu mladší sestru a nejmladšího bratra Fengela.

Když bylo Folcredovi 27 let, roku 2885, byl Gondor z jihovýchodu ohrožnován silnou armádou Haradrim, kteří obsadili Harondor, překročili řeku Poros a vpadli do Ithilienu. Vládnoucí správce Túrin II. požádal Rohan o pomoc. Král Folcwine splnil Eorlovu přísahu, vyslal velké vojsko jezdců na pomoc Gondoru a i když chtěl vyrazit do bitvy sám, přesvědčili jej, aby svěřil velení raději svým dvěma starším synům (nejmladšímu Fengelovi tehdy bylo jen patnáct let). Vpád Haradských se podařilo zadržet a Gondor a Rohan tehdy vybojovali velké vítězství v bitvě u brodů Porosu. Oba rohanští princové však v boji padli, a tak se Folcred nikdy neujal trůnu svého otce, jehož dědicem byl.

Rohanští jezdci je pohřbili po způsobu svého lidu a uložili je do jedné mohyly, protože byli dvojčata. Tato mohyla, nazvaná Haudh-in-Gwanur, dlouho stála u brodů jako památník chrabrosti rohanských princů a nepřátelé se báli projít kolem.

Správce Túrin II. velmi litoval toho, že v jeho službách přišli Folcred a Fastred o život, a poslal králi Folcwineovi za jejich smrt bohatou odplatu ve zlatě. Když král o osmnáct let později zemřel, nastoupil po něm Fengel, který však nebyl zdaleka tak odvážný a aktivní jako jeho starší bratři.zpět