Encyklopedie


Folca


Folca byl třináctý král Rohanu z Eorlova rodu. Narodil se roku 2804 jako syn pozdějšího krále Waldy.

Byl znám jako velký lovec, ale když byl jeho otec roku 2851 zabit skřety v Ered Nimrais, Folca přísahal, že nebude lovit zvěř, dokud zůstane v Rohanu jediný skřet. Slib dodržel a podařilo se mu skutečně vyčistit Ered Nimrais od skřetů.

Když byla země opět osvobozena od skřetího nebezpečí, vydal se král Folca roku 2864 na lov obřího pralesního kance z lesa Firienu. Ulovil jej, ale kanec mu zasadil ránu, jejímž následkům král podlehl.

Po Folcovi se rohanským králem stal jeho syn Folcwine.zpět