Encyklopedie


Svobodné národy

Free peoples


Jako svobodné národy se na konci Třetího věku (a možná i dříve) označovaly národy, které nebyly pod vládou Saurona. Sauron přímo vládl nazgûlům, skřetům, zlobrům a mnoha dalším tvorům, zatímco jeho spojenci bylo mnoho lidských národů (muži temnoty) a pravděpodobně i některé skupiny trpaslíků.

Jako Svobodné národy byli obecně chápáni Elfové, lidé a trpaslíci (ti, kteří nespolupracovali se Sauronem); podle toho byli také vybráni zástupci do Společenstva prstenu. V době Války o Prsten k nim byli přiřazeni také hobiti, kteří byli do té doby přehlíženi. Podle Stromovousova seznamu také enti chápali sami sebe jako jeden za svobodných národů.zpět