Encyklopedie


Inzilbêth


Inzilbêth
Lindórië
(otec)
Gimilkhâd
14. pán z Andúnie
Eärendur
Gimilzagar

Inzilbêth byla númenorská královna, manželka Ar-Gimilzôra, dvacátého třetího krále Númenoru. Byla to žena vznešeného původu, její otec byl z vedlejší větve královského rodu, potomek Gimilzagara, syna krále Tar-Calmacila, zatímco její matka Lindórië byla dcera čtrnáctého pána z Andúnië.

Provdala se za Gimilzôra, syna krále Ar-Sakalthôra a velkého nepřítele Věrných. Měli spolu dva syny, Inziladûna a Gimilkâda, mezi manželi však zvláště později bylo jen málo lásky. Gimilkhâd nevěděl, že jeho žena sama tajně patřila k Věrným.

Když Gimilzôr nastoupil na trůn po svém otci, stala se Inzilbêth královnou. Ar-Gimilzôr byl dosud největším nepřítelem Věrných a královna proti tomu nemohla mnoho dělat, protože musela své přesvědčení skrývat. V tajnosti však využila své postavení k tomu, že v tradici Věrných vychovala svého staršího syna a následníka trůnu Inziladûna. Mladší syn Gimilkhâd byl v tomto mnohem více po svém otci a král Ar-Gimilzôr by jej radši udělal svým následníkem, kdyby mu v tom nezabraňovala tradice a daná pravidla nástupnictví.

Po Ar-Gimilzôrově smrti se králem Númenoru stal jeho starší syn Inziladûn, který se pokusil plně uplatnit to, co se v tajnosti naučil od své matky. Zvolil panovnické jméno Tar-Palantír (opět v quenijském jazyse) a pokusil se zvrátit následky špatné vlády svého otce.zpět