Encyklopedie


Ar-Adûnakhôr

Tar-Herunúmen


Ar-Adûnakhôr byl dvacátý král Númenoru. Byl synem krále Tar-Ardamina. Narodil se roku 2709 D. v., za vlády svého praděda Tar-Alcarina.

V době jeho života už většina Númenorejců s výjimkou Věrných dávno přestala používat elfské jazyky, dosud ale bylo zvykem, že králové Númenoru přijímali jména ve vznešeném quenijském jazyce.

Když však Adûnakhôr roku 2899 nastoupil na trůn po smrti svého otce Tar-Ardamina, tuto tradici přerušil. Stal se prvním númenorským králem, který začal používat královské jméno v adûnajštině, lidském jazyce Númenoru (a podobně tak činili jeho následníci kromě Tar-Palantíra). Přesto bylo alespoň do Svitku králů zapsáno jeho jméno v quenijské podobě: Tar-Herunúmen, protože se obával, že porušení tohoto starodávného zvyku by mohlo přinést neštěstí.

Jeho jméno bylo ale Věrnými vnímáno jako rouhavé a jako zlé znamení, protože význam adûnajského i quenijského jména je "Pán Západu", což je titul, který Věrní používali pouze pro Valar, zejména Manwëho.

Za vlády Ar-Adûnakhôra se elfské jazyky přestaly oficiálně používat a nebylo povoleno je vyučovat, ale Věrní je stále udržovali v utajení. Od té doby elfské lodě z Tol Eressëa připlouvaly k západním břehům Númenoru jen zřídka a v utajení.

Ar-Adûnakhôr vládl 63 let, najkratší dobu ze všech númenorských králů (nepočítáme-li formální 1 rok vlády Tar-Vardamira a 20 let neoprávněnou dvacetiletou vládu uchvatitele Tar-Anducala). Zemřel roku 2962 ve věku 253 let a na trůn nastoupil jeho syn Ar-Zimrathôn, který taktéž přijal královské jméno v adûnajštině a pokračoval v politice svého otce.zpět