Encyklopedie


Hunleth


Hunleth
Hundad
Hiril
Hardang
Enthor
Meleth

Hunleth byla žena z Halethina lidu v Brethilu v Prvním věku. Byla to dcera Hundara, syna Halmira, náčelníka Haladin.

Narodila se roku 443 P.v.. Měla také mladšího bratra Hundada, jehož syn Hardang se později stal náčelníkem Haladin, když smrtí Brandira vymřela starší větev Halethina rodu.

O jejím dalším osudu a smrti není nic bližšího známo.zpět