Encyklopedie


Halethin lid

Folk of Haleth

Lid Brethilu, Druhý dům Edain

Folk of Brethil, Second House of Edain


Halethin lid, neboli Lid Brethilu či Druhý dům Edain byla druhá skupina Edain, která přišla do Beleriandu. Někdy se pro ně používá ntaké název Haladin, ale to je v přesnějším významu označení jejich náčelníků. Mluvili jiným jazykem než Bëorův a Hadorův lid a přišli také z Hildórienu jinou cestou - přes území pozdějšího Chandu, Gondoru, Rohanu a Enedwaithu. Mezi jejich příbutné, kterí do Beleriandu nikdy nedorazili, patřil lid Bílých hor, Vrchovci a Hůrečtí.
Zvláštností Haladin bylo, že udržovali přátelství s lidem Drúedain a i v Beleriandu je někteří Drúedain doprovázeli.
Když dorazili do Beleriandu, neměli žádného náčelníka a kvůli odlišnému jazyku se spíše stranili ostatních lidí; neusídlili se v Estoladu, ale na jihu Thargeliionu, kde žili v mnoha roztroušených usedlostech. Roku 375 P. v. přišel nečekaný nájezd skřetů, kteří plenili Thagrelion a mnoho Haladin pozabíjeli. Statečný bojovník Haldad dokázal sjednotit lid a shromáždil jej za palisádou o soutoku Gelonu a Ascaru, ale při obraně padl on i jeho syn Haldar. V obraně pak pokračovala Haldadova dcera Haleth, dokud nepřišli lidem na pomoc Noldor pod vedením Caranthira. Caranthir, který viděl jejich statečnost, nabídl Haladin, že jim udělí část Thargelionu v lého a budou tam moci žít ve spojenectví s ním. Haleth, kterou si lid zvolil za svou náčelnici, to ale odmítla a odvedla lid dál na západ. Nejprve do Estoladu a pak děsivým údolím Nan Dungortheb do Brethilu, kde jim král Thingol povolil usídlit se. Od té doby Haladin sídlili tam a byli také někdy známi jako lid z Brethilu.
Náčelníci Haladin byli:
  • Haleth (341-420) - nikdy neprovdala a po její smrti se náčelníkem stal její synovec
  • Haldan (366-451) - syn Haldara, bratra Haleth
  • Halmir (390-471) - syn Haldanův
  • Haldir (414-472) - syn Halmirův
  • Handir (441-495) - syn Haldirův
  • Brandir Chromý (465-499) - syn Handirův
  • Hardang (470-501) - vnuk Hundara, druhého syna Halmira


zpět