Encyklopedie


Haldar


Haldar byl muž z Haladin, Druhého domu Edain. Byl synem Haldada a bratrem Haleth. Měl syna Haldana.

Poté, co tento lid přišel do Beleriandu, žil roztroušeně v Thargelionu a neměl žádné náčelníky. Roku 375 P. v. však přišel náhlý nájezd skřetů a mnoho lidí bylo pozabíjeno. Haldarův otec Haldad projevil velkou statečnost a shromáždil zbytek lidu za palisádou na soutoku Gelionu a Ascaru. Při obraně však padl Haldad i Haldar padli. V obraně pak pokračovala Haldarova sestra Haleth.

Haleth se nikdy neprovdala a po její smrti roku 420 P. v. se náčelníkem stal její synovec Haldan, syn Haldarův.zpět