Encyklopedie


Haldan


Haldan
Hiril
Haldad
Meleth
Hundad
Hunthor
Manthor
Hardang

Haldan byl synem Haldara, bratra Haleth. Narodil se v Thargelionu roku 366. Když Haleth roku 420 zemřela, lid si zvolil Haldara za svého náčelníka a vznikla tak tradice, podle které byl pak vybírán za náčelníka vždy muž z nejstarší linie tohoto rodu.

Haldan zemřel roku 451 a po něm se náčelníkem stal jeho syn Halmir.zpět