Encyklopedie


Beregond


Beregond Beregond
Beregond, syn Baranorův, byl členem třetího oddílu stráže Citadely Minas Tirith a později prvním kapitánem Bílé družiny. Narodil se nejspíš v poslední čtvrtině 30. století Třetího věku a pravděpodobně měl bratra Iorlase. Roku 3009 se mu narodil syn Bergil. Beregond byl nadprůměrně vysoký muž (podle svého sna patřil k nejvyšším členům Stráže). V době války o Prsten byl ve třetím oddílu Stráže a 9. března 3019 dostal pověření postarat se o Pipina Brala, který byl správcem Denethorem přijat též do Stráže, ukázat mu město a sdělit hesla. Brzy se spřátelili a Beregond pověděl Pipinovi mnoho o gondorských zvycích a sám se o něj dozvěděl příběhy z jeho cest. Když Beregondovi začala služba, poslal Pipina za svým synem Bergilem, který se s hobitem také spřátelil. Následujícího dne byl Beregond na výpravě přes Pelennor ke strážním věžím u silnice. 15. března jej Pipin zastihl na stráži a požádal ho, aby bránil svého pána Faramira před Denethorovým šílenstvím. Beregond si tak musel vybrat mezi strážní povinností a oddaností Faramirovi. Vybral si Faramira a dorazil do Rath Dínen, aby zabránil Denethorovým služebníkům zapálit pohřební hranici. Neobešlo se to ale bez krveprolití – zabil vrátného u Zavřených dveří a dva z Denethorových služebníků. Porušil tak zákaz prolití krve na posvátném místě, ale zachránil tak Faramirovi život. Když Gandalf situaci vyřešil, odnesl Beregond spolu s Pipinem Faramira do Domů uzdravování. Spolu se synem byl pak přítomen Faramirovu uzdravení. Beregond se vydal s armádou Kapitánů Západu na poslední pochod k Morannonu, kde udatně bojoval v bitvě. Omráčil jej veliký náčelník obrů, ale než mu nestvůra stačila prokousnout hrdlo, zabil ji Pipin, který bojoval Beregondovi po boku. Po korunovaci krále Elessara byl k němu Beregond přiveden, aby byl souzen za svůj zločin, který se odedávna trestal smrtí. Jeho trest však mu byl odpuštěn za udatnost v bitvě a za to, že jednal z lásky ke svému pánu. Byl pouze vyloučen ze stráže Citadely, ale za to byl jmenován kapitánem Bílé družiny, stráže Faramira, knížete Ithilienu. Přesídlil tak z Minas Tirith do Emyn Arnenu, který se stal Faramirovým novým sídlem.


zpět