Encyklopedie


Fen Hollen

Zavřené dveře

Closed Door


Dveře v zadní stěně šestého kruhu Minas Tirith. Byly stále zavřené s výjimkou časů pohřbu, a směl jich použít jenom Pán Města a ti, kdo nosili odznak hrobek a starali se o domy mrtvých. Ode dveří vedla točitá cesta, jež sestupovala na úzký pruh země pod stínem srázu Mindolluiny, ulici Rath Dínen, kde stály příbytky mrtvých králů a jejich správců.zpět