Encyklopedie


Dno pytle

Bag End


Na zahradě Dna pytle Na zahradě Dna pytle
Bilbovy hodiny Bilbovy hodiny na krbové římse, pod nimi dopis od Thorina
Předsíň Dna Pytle Předsíň Dna Pytle
Dveře Dna pytle Dveře Dna pytle

Dno pytle byla komfortní hobití nora v Kopci nad vesnicí Hobitín v Západní čtvrtce kraje. Nechal jej postavit pan Bungo Pytlík, když se oženil s Beladonou Bralovou (a částečně k tomu peníze z jejího bohatého věna). K noře patřila pěkná zahrada pod okny a celkem rozsáhlá louka na mírném jižním svahu. Za Bungova života platilo Dno pytle za slušné sídlo spořádané a v okolí respektované hobití rodiny.

Po Bungově poměrně brzké smrti byla majitelkou Dna pytle jeho manželka a po ní na dlouhá léta jejich syn Bilbo Pytlík. Ten značně poškodil svou dobrou pověst, když v květnu roku 2941 nečekaně odcestoval na výpravu k Ereboru a vrátil se se teprve v následujícím roce, kdy byl už dávno nezvěstný. Shodou okolností zrovna probíhala dražba vnitřního vybavení, pořádaná společností Ponrava, Ponrava a Pelíšek. Zároveň se Bilbovi příbuzní, Pytlíkovi ze Sáčkova, právě chystali převzít Dno pytle jako své dědictví, což jim Bilbův návrat zmařil. Od té doby Dno pytle ztratilo mnoho ze své respektované reputace, neboť domácí pán byl znám jako podivín, který se přátelí s trpaslíky a elfy. Častým hostem se v Dně pytle stal také čaroděj Gandalf.

Bilbo sám se nikdy neoženil a neměl potomky, ale jako svého dědice adoptoval vzdáleného synovce Froda, který s ním žil po mnoho let společně v Dně pytle. Když Bilbo při oslavě svých 111. narozenin roku 3001 definitivně odešel z Kraje. Frodo pak pokračoval ve více méně samotářském životě v Dně pytle, ačkoli měl také pár přátel, které si občas zval.

Roku 3018 se ukázalo, že Frodo bude muset z Kraje odejít v naléhavé záležitosti související s jeho kouzelným prstenem. Aby byl odchod méně nápadný, zařídil vše naoko tak, že se stěhuje do Rádovska. Koupil dům ve vesnici Studánky a Dno pytle prodal Pytlíkům ze Sáčkova. Novými majiteli se tak stala Lobélie Pytlíková a její syn Loto. Pokud bylo do té doby Dno pytle vnímáno jako sídlo neškodných podivínů, stalo se z něj brzy něco mnohem horšího. Loto se totiž netajil svou touhou po moci a využíval k tomu značného jmění své rodiny (plantáže dýmkového koření v Jižní čtvrtce) a kontaktů s čarodějem Sarumanem. A tak se Dno pytle stalo sídlem "šéfa". Najmutí darebáci z divočiny obohatili dříve pěkné místo o množství ošklivých kůlen a bud. Nakonec se ale tento přístup stal Lotovi osudným. Do Kraje se totiž přistěhoval sám Saruman a protože mu Loto byl nepohodlný, nechal ho zavraždit a Lobélii uvěznit. Faktickým držitelem Dna pytle se tak na krátký čas stal on sám.

Po Vymetení Kraje předala Lobélie Dno pytle zpět Frodovi a ten zůstal jeho majitelem dva následující roky, než odjel do Šedých přístavů a přes Moře. Ještě během té doby ovšem pozval ke společnému bydlení svého přítele Samvěda Křepelku a jeho manželku Růžu. Frodo jim před svým odchodem Dno Pytle odkázal, a nora tak definitivně přešla pryč z rodiny Pytlíků.

Po Samvědovi byl majitelem Dna pytle jeho nejstarší syn Frodo Zahradníček, po něm jeho syn Holfast Zahradníček, a pak jeho syn Harding z Kopce.
zpět