Rohan

Calenardhon, Jízdmarka, Marka, Rochand

Calenardhon - provincie Gondoru, ohraničená Bílými horami, Rohanskou bránou, jižním koncem Mlžných hor, lesem Fangornem, Lipavou, Anduinou až k Emyn Muilu a ústí Entvy, a Hraničním potokem.
Rohan - Království Seveřanů, založené roku 2510 Eorlem Mladým, když mu gondorský správce Cirion daroval celou zemi Calenardhon (viz Amon Anwar)
Eorl Mladý přišel z dalekého severu z Éothéodu. Přivedl své vojsko na pomoc Gondorským v bitvě na poli Celebrantu. Vládnoucí správce Gondoru mu za to dal darem Calenardhon, aby v něm vytvořil své vlastní království, protože tato země byla řídce osídlená a Gondor ji mohl stěží ubránit. Eorl tak učinil a přivedl veškerý svůj lid sem, kde se stal králem země, kterou nazvali Jízdmarka. Gondorští ji však pojmenovali Rochand (roch = "kůň") protože národ byl proslulý svými koňmi a jezdeckým uměním. Název Rochand se později změnil na Rohan. Sídelním městem království se stal Edoras, kde byla za Eorlova syna Brega postavena Zlatá síň - Meduseld.
K Rohanu patřila také starobylá pevnost Aglarond na západě Calenardhonu, zatímco protilehlá pevnost Angrenost s věží Orthank zůstala pod vládou Gondoru.
Rohan byl často napadán od západu Vrchovci, kteří Rohiry nenáviděli a útočili na ně kdy mohli. Největší útok přišel 2758 za vlády krále Helma Kladiva, v roce Dlouhé zimy. Obyvatelé Rohanu se museli ukrýt do několika málo pevností, král byl v pevnosti Hlásce, zatímco Vrchovci obsadili Edoras. Vyhnáni byli až na jaře, když Gondor poslal posily. Král Helm však mezitím umrzl.
Po Helmovi se stal králem jeho synovec Fréaláf, který tak zahájil druhou řadu králů Marky. Při jeho korunovaci se objevil čaroděj Saruman s bohatými dary a nabídl se, že se usadí v Železném pase a bude Rohirům pomáhat. Byly mu dány klíče od Orthanku, kde se pak usídlil. To se později ukázalo jako špatné. Ačkoliv měl na začátku pravděpodobně dobrý úmysl, v pozdější době už rozhodně ne. Začal ve svém sídle shromažďovat skřety, poloskřety a Vrchovce a stal se hrozbou pro Rohan. 3019 svedl proti Rohirům dvě bitvy u brodů přes Želíz a jeho veliké vojsko vyšlo dobýt Rohan, ale bylo poraženo v bitvě o Hlásku. Po tomto vítězství se Rohirové vydali na pomoc Gondoru a přijeli do bitvy na Pelennorských polích, kde pomohli k vítězství, ale padl král Théoden. Nato se stal králem Éomer, který zahájil třetí řadu králů.