Glanhír

Hraniční potok

Potok pramenící v hlubokém údolí, zvaném Firienský důl, za kopcem Amon Anwar, neboli Halifirien. Protékal Firienským lesem, pod Velkou cestou a tekl do mokřin u ústí Entvy. Tvořil hranici mezi Anórienem a Calenardhonem (později Rohanem), podle čehož dostal své jméno.