Encyklopedie


Hraničáři

Rangers


Hraničáři bylo označení pro bojovníky, kteří zpravidla střežili divoké oblasti na pomezí lidského osídlení, měli velké zkušenosti s pohybem a orientací v přírodě, stopováním a bojem ze zálohy. Známe dvě významné skupiny lidí, které se na konci Třetího věku jako hraničáři označovaly:

  • hraničáři Severu – potomci dúnadanského obyvatelstva Arnoru, kteří se pohybovali na území Eriadoru, bojovali proti nejrůznějším hrozbám, jež se v této převážně opuštěné zemi objevovaly, a chránili poklidné osídlení, jako byl Kraj a Hůrka. Jejich náčelník byl vždy potomek Isildurův a hlava královského rodu (posledním byl Aragorn II.).
  • hraničáři z Ithilienu – organizovaná část gondorského vojska, která střežila Ithilien na východním pomezí gondorské říše. Bojovali proti hrozbě z Mordoru a jejich předností byla perfektní znalost krajiny, díky níž mohli často přepadat své nepřátele ze tálohy a porážet i silnější vojska skřetů a lidí ve službách Mordoru, kteří Ithilienem procházeli.zpět