Encyklopedie


Tar-Atanamir Veliký

Tar-Atanamir the Great


Tar-Atanamir byl třináctý král Númenoru. Byl synem krále Tar-Ciryatana. Narodil se roku 1800 D. v. za vlády svého děda Tar-Minastira.

Stal se králem po abdikaci svého otce Tar-Ciryatana roku 2029 a vládl 192 let až do své smrti; byl prvním králem od doby Tar-Minyatura, který se nezřekl vlády dobrovolně.

Tar Atanamir měl pravděpodobně dva syny. Prvním byl jeho následník Tar-Ancalimon, narozený roku 1986, druhého neznáme jménem, ale víme, že skrze něj odvozoval později původ Herucalmo (Tar-Anducal), manžel královny Tar-Vanimeldë.

Byl pyšný a chamtivý jako jeho otec. Během jeho vlády začal Númenor budovat své zámořské impérium a vybírat těžké daně od lidí na pobřežích Středozemě. Král i jeho přívrženci začali otevřeně mluvit proti Zápovědi Valar, která jim zakazovala plout na Západ do Amanu, ale dosud si zachovali moudrost, a tak se otevřeně neprotivili vůli Valar. V této době se obyvatelstvo Númenoru začalo poprvé dělit na Královské a Věrné.

Když Eldar z Tol-Eressëa podali zprávu Valar o reptání Númenorejců, Manwë vyslal poselstvo ke králi Tar-Atanamirovi, aby mu vysvětlili důvody pro zápověď, krále ale jejich argumenty příliš nepřesvědčily.

Tar-Atanamir byl prvním králem, který porušil starodávný zvyk, podle něhož se králové zřekli žezla ještě před svou smrtí. A také odmítl zvláštní milost, kterou Númenorejci měli, dobrovolně a důstojně se vzdát života, když cítili, že je opouští síla a přichází na ně stáří. A tak se Tar-Atanamir dožil nejvyššího věku ze všech králů Númenoru po Elrosovi – 421 let – ale držel se úporně svého života a své vlády, dokud nezemřel jako zchátralý stařec.

Po jeho smrti roku 2221 nastoupil jeho syn Tar-Ancalimon.zpět