Encyklopedie


Farin


Farin byl trpaslík z královského rodu Durinova lidu. Byl synem Borina, mladšího syna krále Náina II.. Narodil se roku 2560 za vlády svého děda v Šedých horách, které byly tehdy hlavním sídlem Durinova lidu.

Už v té době se ale v Šedých horách začínali rozmáhat draci. A tak byl Farinův strýc Dáin I. roku 2589, krátce po svém nástupu na trůn, zabit drakem když bránil své sídlo a trpaslíci byli nuceni Šedé hory opustit. Farinovi bylo tehdy pouhých 29 let. Většina Durinova lidu, včetně Farina a jeho otce Borina, se tehdy shromáždila v Osamělé hoře pod vládou nového krále Thróra, Dáinova syna a Farinova bratrance.

Následovala téměř dvě staletí míru a prosperity trpasličího království i přilehlého města Dolu. V té době se Farinovi narodili dva synové, Fundin a Gróin. Mír skončil roku 2770, kdy se na Erebor snesl drak Šmak a trpasličí království vyplenil a obsadil. Přestože drakův příchod znamenal velké ztráty na životech trpaslíků i lidí z Dolu, Farinova rodina jej přežila (včetně jeho sedmiletého vnuka Balina, který byl zrovna mimo horu) a pravděpodobně následovali do vyhnanství krále Thróra, ačkoli nevíme, jestli sídlili spolu s ním na Vrchovině, nebo se usadili samostatně. Po vyhnání z Ereboru se narodili další Farinovi vnuci Dvalin, Óin a Glóin.

Když byl král Thrór roku 2790 zavražděn skřetem Azogem a jeho syn Thráin II. povolal všechny trpaslíky do války trpaslíků a skřetů, Farinovi synové se zúčastnili bojů a Fundin padl roku 2799 v bitvě v Azanulbizaru. Farin sám už se pravděpodobně pro svůj vysoký věk aktivně bojů neúčastnil; zemřel krátce po válce, v roce 2803, ve věku 243 let.

Všichni čtyři Farinovi vnukové se později stali členy družiny Thorina Pavézy na výpravě k Ereboru.zpět