Encyklopedie


Bílý strom Minas Tirith

White tree of Minas Tirith


Jako Bílý strom Minas Tirith jsou označovány tři Bílé stromy, které postupně během Třetího a Čtvrtého věku rostly na nádvoří s fontánou v citadele Minas Tirith (přesněji řečeno ovšem v době prvního a zčásti i druhého z těchto stromů nebylo město nazýváno Minas Tirith, ale Minas Anor).

První Bílý strom Minas Tirith (2-1636 T. v.) pocházel ze semenáčku Bílého stromu Minas Ithil, který Isildur odnesl při ústupu z Minas Ithil (tamější Bílý strom spálil Sauron). Po válce jej Isildur zasadil v Minas Anor na památku svého bratra Anáriona. Strom rostl v tomto městě jeden a půl tisíciletí, ale zemřel při Velkém moru poté, co epidemii podlehl král Telemnar i jeho děti.

Druhý Bílý strom Minas Tirith (1640-2872 T. v.) byl semenáček prvního stromu, který nechal Telemnarův synovec a nástupce král Tarondor zasadit na jeho místo. Strom žil po zbytek vlády králů a dále několik stovek let během vlády správců. Když ale zemřel správce Belecthor, uschnul a zemřel i Bílý strom. Protože v té době nemohl být nalezen žádný semenáček, byl mrtvý strom ponechán na svém místě, kde zůstal jeden a půl století. Teprve po skončení Války o Prsten byl nalezen nový semenáček, a tak byl mrtvý strom vykopán a s úctou uložen v Rath Dínen.

Třetí Bílý strom Minas Tirith (od 3019 Č. v.) pocházel ze semenáčku, zasazeného neznámo kým z králů či správců na posvátném místě vysoko na úbočí Mindolluiny. Po Válce o Prsten sem zavedl Gandalf krále Elessara, a ten donesl stromek do Minas Tirith, kde jej zasadil na místo jeho předchůdce. Tento třetí strom pak rostl ve městě dále do Čtvrtého věku.zpět