Písmo

Základní informace o tengwar
24. září 2007
Potřebný úvod pro používání písma tengwar. Základní shrnutí informací o tom, jakým způsobem jsou znaky uspořádané, jaké jsou mezi nimi vztahy a podle jakých principů se používají.
Klasický mód tengwar
25. září 2007
Klasický mód je hlavním způsobem, jak se pomocí tengwar zapisuje quenya. Je přesně přizpůsobený poměrně omezujícím pravidlům této elfské řeči, takže jednotlivá písmena v tomto módu odpovídají pouze těm hláskám, které se v quenye vyskytují. Klasický mód je významný také tím, že všeobecně používané názvy jednotlivých znaků jsou založeny právě na jejich výslovnosti v klasickém módu.
Beleriandský mód tengwar
2. listopad 2009
Beleriandský mód je vytvořen speciálně pro zápis sindarštiny, čili jednotlivé znaky se používají pro zápis hlásek používaných v sindarštině. Samohlásky se v beleriandském módu zapisují samostatnými písmeny.
Obecné užití tengwar
5. listopad 2009
Obecné užití je označení pro mód, který byl rozšířen ve Středozemi na konci Třetího věku a představoval poměrně univerzální způsob, jak s pomocí tenwar zapisovat lak quenyu, tak sindarštinu i další jazyky.
Tengwar v češtině
4. září 2008
Způsob zapisování češtiny pomocí tengwar samozřejmě není nikde kanonicky uveden. Dá se ale do jisté míry vycházet ze zásad používání tengwar pro různé jazyky, jak je Tolkien popisuje v dodatku E k Pánu prstenů. Mohou tedy existovat různé způsoby, jak přidělit čekým hláskám jednotlivé znaky. Snažil jsem se dát dohromady způsob co nejpřijatelnější pro češtinu a zároveň co nejlogičtější.