The History of Middle-Earth

1 a 2: The Book of Lost Tales
19. září 2006
Rok vydání: 1983 a 1984
česky 1995 - jen kniha 1
Kniha ztracených pověstí je název sbírky raných Tolkienových příběhů a zároveň prvních dvou svazků Historie Středozemě.
3: The Lays of Beleriand
20. září 2006
Rok vydání: 1985
česky nevyšlo
The Lays of Beleriand (Zpěvy Beleriandu) je třetí část Historie Středozemě, obsahující Zpěv o Dětech Húrinových, Zpěv Leithian a některé další básně týkající se historie Prvního věku.
4: The Shaping of Middle-earth
20. září 2006
Rok vydání: 1986
česky nevyšlo
The Shaping of Middle-earth (Utváření Středozemě) je čtvrtá část Historie Středozemě, kde je popsán postupný vývoj od počátečních Tolkienových představ a prvních mýtů ke světu, který známe ze Silmarillionu.
5: The Lost Road and Other Writings
20. září 2006
Rok vydání: 1987
česky nevyšlo
The Lost Road and Other Writings (Ztracená cesta a jiné texty) je kompilace různých esejů a náčrtů, napsaných Tolkienem vesměs ve 30. letech.
6: The Return of the Shadow
22. září 2006
Rok vydání: 1988
česky nevyšlo
The Return of the Shadow (Návrat Stínu) je šestý svazek Historie Středozemě a zároveň první ze čtyř, které se zabývají Pánem prstenů a jsou také označovány jako The History of the Lord of the Rings.
7: The Treason of Isengard
22. září 2006
Rok vydání: 1989
česky nevyšlo
The Treason of Isengard (Zrada Železného pasu) je sedmý svazek Historie Středozemě a zároveň druhý ze čtyř, které se zabývají Pánem prstenů a jsou také označovány jako The History of the Lord of the Rings.
8: The War of the Ring
22. září 2006
Rok vydání: 1990
česky nevyšlo
The War of the Ring (Válka o Prsten) je osmý svazek Historie Středozemě a zároveň třetí ze čtyř, které se zabývají Pánem prstenů a jsou také označovány jako The History of the Lord of the Rings.
9: Sauron Defeated
22. září 2006
Rok vydání: 1992
česky nevyšlo
Sauron Defeated (Sauron poražen) je devátý svazek Historie Středozemě a zároveň čtvrtý ze čtyř, které se zabývají Pánem prstenů a jsou také označovány jako The History of the Lord of the Rings.
10: Morgoth's Ring
22. září 2006
Rok vydání: 1993
česky nevyšlo
Morgoth's Ring (Morgothův prsten) je desátá část Historie Středozemě, která spolu s následujícím dílem (The War of the Jewels) podrobně popisuje utváření příběhů, tvořících Silmarillion.
11: The War of the Jewels
24. září 2006
Rok vydání: 1994
česky nevyšlo
The War of the Jewels (Válka o klenoty) je jedenáctá část Historie Středozemě, která spolu s předcházejícím dílem (Morgoth's Ring) podrobně popisuje příběhy, které Tolkien psal po dokončení Pána prstenů.
12: The Peoples of Middle-earth
24. září 2006
Rok vydání: 1996
česky nevyšlo
The Peoples of Middle-earth (Národy Středozemě) je dvanáctá a poslední část Historie Středozemě. Obsahuje zejména různé verze textů, které jsou obsaženy v Dodatcích k Pánu prstenů, ale také některé nepublikované příběhy.