Emyn Muil

Rozsáhlá pahorkatina na severní hranici Gondoru. Dělila se na dvě části, západní a východní. Východní byla rozlehlejší a proslulá svou neprostupností. Většina pahorkatiny byla z jihu, východu a západu ohraničena vysokou skalní stěnou, která čněla nad planiny a jen místy se dalo na pahorkatinu vystoupit. Mezi východní a západní částí protékala řeka Anduina, která tu nejprve procházela peřejemi Sarn Gebir, hlubokým údolím a soutěskou Argonathu a pak se rozlévala do jezera Nen Hithoel. Na konci jezera protékala řeka mezi třemi nejznámějšími vrcholky pahorkatiny a pak se vrhala do zpěněné hlubiny vodopádu Rauros, který ukončoval Emyn Muil a Anduina dále pokračovala nížinami Nindalfu.
Ty tři nejznámější vrcholky byly: Amon Hen na západním břehu, Amon Lhaw na východním břehu a Tol Brandir, což byl ostrov podobný vysokému skalisku uprostřed řeky.