Argonath

Brány králů

Obrovské sochy vytesané do skály v soutěsce kterou protékala řeka Anduina a která ústila do jezera Nen Hithoel v pahorkatině Emyn Muil. Název znamená 'královské kameny' a sochy zobrazovaly Isildura a Anáriona, dva první krále Gondoru. Byly vytesány na vrcholu moci Gondoru v roce 1340 T.v., aby označovaly tehdejší severní hranici království.