Amon Lhaw

Štít v Emyn Muilu, zvedající se na levém břehu Anduiny na konci jezera Nen Hithoelu, tak jako protější pahorek Amon Hen a ostrov Tol Brandir.
Na vrcholku Amon Lhawu se nalézal "stolec slyšení", který byl, stejně jako "stolec vidění" na Amon Henu, postaven Dúnadany pro střežení hranic Gondoru. Ten, kdo seděl na stolci slyšení, mohl slyšet všechny nepřátele království, jak kují proti Gondoru pikle.