Tol Brandir

Ostrov na Anduině, strmý štít, zvedající se na konci jezera Nen Hithoelu v pahorkatině Emyn Muil. Na východ od něj byl kopec Amon Lhaw a na západ Amon Hen. Říká se, že na Tol Brandiru ještě nestanula noha člověka ani zvířete.
"Vrcholek Tol Brandiru zezlátl ... Jeho boky se svisle nořily z běžící vody. Vysoko nad srázy byly příkré svahy, po nich šplhaly stromy, zvedajíce se hlava nad hlavou; ještě výše byly šedé plochy nedostupných skal korunované kamennou špicí." LotR II 10