Encyklopedie


Arador


Arador
Argonui
Arathorn I.
(dcery)
Ivorwen
Arassuil

Arador byl čtrnáctý náčelník Dúnedain v Arnoru, syn náčelníka Argonuiho. Narodil se roku 2820.

Roku 2873 se narodil jeho syn Arathorn II.. Náčelník Argonui zemřel přirozenou smrtí roku 2912, Arador se tak stal náčelníkem ve svých 92 letech.

O jeho vládě nemáme žádné konkrétní zprávy, ale nastoupil v roce po Kruté zimě, kdy do Eriadoru vpadli od severu bílí vlci, a tak je pravděpodobné, že na samém začátku své vlády se musel vypořádat s touto hrozbou. V tom roce také kruté záplavy zpustošily Minhiriath a Enedwaith, město Tharbad bylo pobořeno a opuštěno.

Aradorovi současníci v úřadě vládnoucích správců Gondoru byli Túrin II. a Turgon.

Roku 2930 byl Arador zajat a nakonec zabit skalními obry v Obrovištích. Po jeho smrti se náčelníkem stal jeho syn Arathorn II., který jej však o moc dlouho nepřežil – o tři roky později byl také zabit v boji se skřety.

Aradorův vnuk Aragorn, který se narodil rok po smrti svého děda, však dosáhl slávy daleko převyšující všechny své předchůdce mezi náčelníky Dúnedain – stal se králem Obnoveného království.zpět