Encyklopedie


Alatar

Mórinehtar


Alatar byl čaroděj, jeden ze dvou Modrých čarodějů.

Modří čarodějové, Alatar a Pallando, byli dva členové řádu Istari, o nichž toho víme naprosto nejméně a známé informace navíc popisují několik různých verzí příběhu.

V Pánu prstenů je zmíněn pouze počet pěti čarodějů a nic o tom, kdo jsou další dva vedle Gandalfa, Sarumana a Radagasta. Více informací o nich poskytuje esej o Istari v Nedokončených příbězích (napsaná brzy po Pánu prstenů). V ní se dozvídáme, že Alatar byl Maia sloužící Oromëmu a když Manwë kolem roku 1000 T. v. svolal radu, která měla rozhodnout o tom, jaké vyslance pošle do Středozemě, aby pomohli v boji proti Sauronovi, Oromë vybral právě Alatara. Alatar si pak navíc zvolil jako svého společníka Pallanda. Po připlutí do Středozemě se Alatar, Pallando a Saruman brzy vydali na daleký východ Středozemě. Zatímco však Saruman se časem vrátil na západ, Modří čarodějové už na východě zůstali. O jejich dalším osudu není nic jistého známo, ale pravděpodobně odpadli od svého původního úkolu, podobně jako Saruman (ačkoli jistě jinými způsoby), a stali se v zemích na východě a jihu Středozemě zakladateli temných a magických kultů, které přetrvaly i pád Saurona.

Pozdější podání, které Tolkien napsal ke konci svého života, líčí historii Modrých čarodějů dosti odlišně. Podle této verze byli vysláni do Středozemě mnohem dříve než Gandalf, Saruman a Radagast, už v roce 1600 D. v. (poté co Sauron vykoval Jeden prsten) a to spolu s Glorfindelem. Zatímco Glorfindel byl pověřen pomoci Gil-galadovi a Elrondovi s válkou v Eriadoru, Modří čarodějové měli za úkol odejít na východ a na jih a tam narušovat Sauronovu vládu nad lidmi v těchto částech světa a pomáhat těm, kteří se odvrátili od uctívání Melkora. Po prvním Sauronově pádu měli za úkol vypátrat jeho úkryt (v čemž neuspěli) a po jeho opětovném vzestupu nadále oslabovat jeho vládu nad Východem. Podle této verze měli velmi výrazný vliv na historii Druhého i třetího věku, protože dokázali svou činností oslabit Saurona a jeho vojenskou moc a zabránit tak jak ve Druhém, tak ve Třetím věku drtivé porážce Západu. Proto také je Alatar podle této verze známý jménem Mórinehtar – "Zabiják temnoty". O jejich konečném osudu se však už nic neříká.zpět