Mordor

Černá země, Země stínu

Rozlehlá země na východ od Anduiny, od Druhého věku hlavní základna a sídlo Saurona. Země je ohraničena na jihu a na západě Horami Stínu (Ephel Dúath) a na severu Popelavými horami (Ered Lithui). Na severozápadě se obě pohoří sbíhají a mezi nimi se nalézá průsmyk Cirith Gorgor, který je hlavním vstupem do země a je přehrazen Černou bránou. Dalším vstupem do země je průsmyk Cirith Ungol na západě, kterým vede do Mordoru silnice z pevnosti Minas Morgul.
Mordor se dělí na dvě části. Na severozápadě je planina Gorgoroth, kde se nalézá Hora osudu (Orodruina) a na jihu a východě rolehlé prostory země Nurn.
Sauron se v Mordoru usídlil už kolem roku 1000 Druhého věku. Asi 1600 D.v. byl v Orodruině vytvořen Jeden prsten a dostavěna Sauronova věž Barad-dur. Kolem roku 2250 D.v. se v Mordoru mezi Sauronovými služebníky objevují prstenové přízraky. 3261 připlula na pobřeží veliká armáda Númenorejců, Sauron vyšel z Mordoru a Nechal se zajmout. Vrátil se po pádu Númenoru, v roce 3320. Brzy shromáždil novou moc a 3429 napadl Gondor a na čas obsadil Minas Ithil. Za krátký čas se vytvořilo Poslední spojenectví elfů a lidí, které porazilo Saurona roku 3434 na Dagorladu. Poté vstoupili do Mordoru a začalo obléhání Barad-dur, které po sedmi letech skončilo Sauronovou porážkou.
Když byla Sauronova moc zničena, zůstal Mordor po dlouhá staletí neobydlený. Gondorští postavili na jeho hranicích několik pevností, které měly zemi hlídat před Nepřítelovými služebníky. Za Velkého moru roku 1636 T.v. však byly pevnosti opuštěny a po čase osídleny skřety, kteří se pomalu vraceli do Mordoru. Zatímco Sauron se usídlil v pevnosti Dol Guldur v Temném hvozdu a začal tam obnovovat svoji moc, do Mordoru přišel roku 1980 Černokněžný král, Pán Nazgulů, a shromáždil tam i ostatní Prstenové přízraky. Roku 2000 s velkou armádou prošel průsmykem přes Hory Stínu a oblehl Minas Ithil. Po dvou letech bylo město dobyto a od té doby nazýváno Minas Morgul.
Od té doby nazgulové obnovovali říši Mordoru. Sauron sám se vrátil 2941 a 2951 začal znovu budovat Barad-dur. Roku 2954 znovu vzplanula Orodruina. Do roku 3019 shromáždil Sauron v Mordoru ohromné vojsko, kterým měl být konečně zničen Gondor a pod Sauronovu nadvládu padnout celá Středozem. 25. března 3019 došlo ke konečnému střetu armády Gondoru a Rohanu s několikanásobně početnějším vojskem skřetů, Východňanů a Jižanů. Naštěstí ve stejné chvíli byl Jeden Prsten zničen v Orodruině, kam ho donesl pan Frodo Pytlík.
Pak Sauronova moc navždy skončila.