Barad-dur

Temná věž

Nejstrašnější pevnost Středozemě Druhého a Třetího věku, Sauronovo sídlo v Mordoru. Začal ji budovat kolem roku 1000 D.v., když se poprvé usídlil v Mordoru. Dostavěna byla až o 600 let později, když byl ukován Jeden prsten. 3262 Sauron opustil svou říši a stal se zajatcem na Númenoru. Přivodil pád Númenoru roku 3319, unikl ze zkázy a vrátil se do Barad-dur. Ve válce Posledního spojenectví byl Sauron zabit na svazích Orodruiny a Barad-dur byla zbořena, avšak základy nemohly být zničeny zcela, dokud trval Jeden Prsten. Temná věž byla znovu postavena poté, co se Sauron vrátil do Mordoru roku 2951. Ve Válce o Prsten však byl Jeden Prsten zničen a Barad-dur se zřítila. Tak skončila Sauronova moc.