Ephel Dúath

Hory stínu

Pohoří tvořící jižní a západní hranici Mordoru. Na severním konci se rozdělovalo na dva výběžky, ohraničující údolí Udun a sbíhající se se dvěma podobnými výběžky Popelavých hor. V místě, kde se setkávaly dva jižní výběžky, ležela soutěska Železná tlama a mezi severními byl průsmyk Cirith Gorgor a v něm Morannon, Černá brána Mordoru.
V západní části Ephel Dúath naproti Minas Anor bylo postaveno město Minas Ithil, před průsmykem vedoucím do Mordoru. Po porážce Saurona vybudovali Gondorští v horách několik několik pevností, například věž v průsmyku Cirith Ungol, hrad Durthang a Zubové věže v Cirith Gorgoru. Všechny tyto pevnosti byly později obsazeny skřety, tak jako Minas Ithil, z níž se stala Minas Morgul pod vládou nazgulů.