Ered Lithui

Popelavé hory

Pohoří tvořící severní hranici Mordoru. Na západním konci se rozdělovalo na dva výběžky, ohraničující údolí Udun a sbíhající se se dvěma podobnými výběžky Hor stínu. V místě, kde se setkávaly dva jižní výběžky, ležela soutěska Železná tlama a mezi severními byl průsmyk Cirith Gorgor a v něm Morannon, Černá brána Mordoru.
Ve východní části hor se odděloval dlouhý horský hřeben, oddělující kraj Nurn od planiny Gorgoroth. Dále na západ postavil Sauron na dalším menším, k jihu směřujícím výběžku Temnou věž