Gwathló

Šerava, Gwathir, Agathuruš

Řeka v Eriadoru, mezi Minhiriathem a Enedwaithem, vzniklá soutokem Mitheithel a Bruinen. Název pochází z Druhého věku od Nůmenorejců. Původní název byl Gwathir - "Řeka stínu" podle rozsáhlých lesů, kterými protékala. Jméno bylo později změněno na Gwathló - "Stinná řeka z bažin", protože na horním toku byly velké bažiny Nîn-in-Eilph. Král Tar-Aldarion zbudoval v ústí řeky přístav Vinyalondë, který pak byl využit při velké Eriadorské válce za Tar-Minastira, kdy Sauron vyplenil Eregion a měl silnou posádku v Tharbadu na středním toku Gwathló jižně od velkých bažin. Númenorská armáda vpadla Sauronovi do zad a porazila ho, takže musel prchnout do Mordoru.
Númenorejci využívali řeku od prvních průzkumných výprav po celý zbytek Druhého věku, a to hlavně k těžbě dříví pro stavbu lodí. Pojmenovali řeku ve svém jazyce Agathuruš. Jejich bezohledná těžba měla za následek, že se rozsáhlé původně lesnaté kraje Enedwaithu a Minhiriathu změnily v neobdělané pustiny. Tak to zůstalo i ve Třetím věku, kdy se rozpadl starobylý přístav v ústí řeky a Dúnadani zbudovali velké město Tharbad u mostu přes Gwathló; roku 2912 byl pobořen velkými záplavami. Most byl obnoven až na začátku Čtvrtého věku.