Minhiriath

Minhiriath byla země v Eriadoru, patřící Arnoru a později Cardolanu. Název znamená "Střední lid". Hranici tvořila zhruba Baranduina, silnice od Kamenného brodu po Tharbad, Gwathló a mořské pobřeží. Ve Druhém věku byl téměř celý Minhiriath i sousední Enedwaith pokryt velkými lesy, kde sídlil početný lesní lid. Pak však připluli Númenorejci, v ústí Gwathló postavili přístav Vinyalondë a začali těžit dřevo na stavbu svých lodí, čímž si domorodce znepřátelili. Později přitáhl do Eriadoru Sauron a domorodci se s ním spojili za účelem vyhnání Númenorejců. To se jim však nepodařilo, protože Temný pán byl poražen nejprve armádou krále Gil-galada a Tar-Minastira u Kamenného brodu a poté napaden zezadu vojskem númenorského admirála Ciryatura, který se vylodil ve Vinyalondë. Domorodci uprchli do odlehlých končin: zčásti na poloostrov Eryn Vorn v Minhiriathu a zbytek na Vrchovinu ve východní části Enedwaithu. Númenorejci pokračoovali v kácení stromů a ke konci Druhého věku byla z Enedwaithu a Minhiriathu pustina.
Po založení Arnoru byl Minhiriath poměrně hustě osídlen, kromě Eryn Vornu. Roku 861 při rozdělení Arnoru se stal součástí Cardolanu. 1409 byla země zčásti vypleněna Angmarským vojskem. 1636 při velkém moru většina obyvatel zahynula. 2912 byl Minhiriath zpustošen velkými záplavami.