Enedwaith

Enedwaith byl oblastí ležící mezi Arnorem a Gondorem. Název znamená "Střední lid". Hranice tvořil dolní tok Gwathló až po Tharbad a bažiny Nîn-in-Eilph, Glanduina, Hithaeglir (Mlžné hory), Želíz a pobřeží moře až po Lond Daer. Nikdy se zde trvale neusazovali lidé númenorskéhoo původu a země nepatřila ani Severnímu, ani Jižnímu království, ačkoliv vdobě své největší slávy ho ke svému území počítal Gondor. Enedwaith i sousední Minhiriath byl ve Druhém věku celý zalesněn a obydlen početným lesním národem. V sedmém století připluli Númenorejci, později založili přístav Vinyalondë a začali s těžbou dřeva pro stavbu lodí. To se lesním lidem nelíbilo a začali je napadat. Později přitáhl do Eriadoru Sauron a domorodci se s ním spojili za účelem vyhnání Númenorejců. To se jim však nepodařilo, protože Temný pán byl u Tharbadu poražen. Domorodci uprchli do odlehlých končin: zčásti na poloostrov Eryn Vorn v Minhiriathu a zbytek na Vrchovinu ve východní části Enedwaithu. Númenorejci pokračoovali v kácení stromů a ke konci Druhého věku byla z Enedwaithu a Minhiriathu pustina.
Od založení Říší ve vyhnanství vedla Enedwaithem Velká Severojižní silnice mezi Arnorem a Gondorem z Tharbadu k Brodům přes Želíz. Ta se však časem postupně rozpadala, zatímco v oblasti získávali velký vliv Vrchovci, kteří mnohokrát později útočili na Rohan a ve Válce o Prsten se spojili se Sarumanem. Cesta byla obnovena až za krále Elessara ve Čtvrtém věku, kdy také Vrchovci uznali království a zavázali se nenapadat jeho přátele.