Mitheithel

Mšená

Eriadorská řeka, pramenící na severu v Obrovištích. Křižovala Východozápadní silnici, kde přes ní vedl Poslední most. Přítok Gwathló (spolu s Bruinen). Mezi Bruinen a Mitheithel ležel Koutec, patřící k Rhudauru, kde po nějakou dobu žili hobiti, když přišli do Eriadoru.