Erelas

Čtvrtý z gondorských majáků v Ered Nimrais. Zelený pahorek beze stromů. Název pravděpodobně přednúmenorský.

Amon Anwar (Halifirien), Calenhad, Min-rimmon, Nardol, Eilenach, Amon Dîn