Amon Dîn

První z gondorských majáků v Ered Nimrais, jeden z nejstarších. Sloužil jako pevnost, předsunuté opevnění Minas Tirith. Amon Dîn - "Pahorek mlčení".

Amon Anwar (Halifirien), Calenhad, Min-rimmon, Erelas, Nardol, Eilenach