Eilenach

Druhý z gondorských majáků v Ered Nimrais, druhý nejvyšší a jeden z nejstarších. Nejvyšší bod Drúadanského hvozdu, vyvstával z lesa jako osamělý kopec. Na jeho vrcholku bylo pro rozdělání ohně jen velmi málo místa. Název je z přednúmenorské doby.

Amon Anwar (Halifirien), Calenhad, Min-rimmon, Erelas, Nardol, Amon Dîn