Cardolan

Jedno ze tří království, které vznikly po smrti krále Eärendura roku 861 a rozdělení Arnoru mezi jeho tři syny.
Cardolan byl na jihu, zahrnoval Minhiriath a jeho hranici tvořila Baranduina, Šerava a Velká cesta.
Do roku 1300 vymřela v Cardolanu linie Isildurových dědiců, ale noví vládci zůstali věrní a bojovali ve spojenectví s Arthedainem a Lindonem proti Rhudauru a Angmaru. Dlouho byla udržována hranice na Větrovských vrších, ale roku 1409 vyšla z Angmaru veliká armáda, vstoupila do Cardolanu a obklopila větrov. Obránci byli poraženi a Arthedainský král Arveleg i poslední kníže Cardolanu padli. Po bitvě byl Cardolan vypleněn, ale zbytek věrných mezi Cardolanskými Dúnadany se stáhl do Mohylových vrchů a Starého hvozdu za nimi.
Avšak roku 1636 přišel z jihovýchodu velký mor, při němž zahynula většina obyvatel Cardolanu, a zvláště Minhiriathu. Přišel také konec cardolanských Dúnadanů, skrývajících se v Mohylových vrších a do mohyl pak vstoupili zlí duchové z Angmaru a usídlili se tam.
Od té doby zůstalo území Cardolanu řídce osídlenou zemí, kde již do konce Třetího věku nevznikl jiný stát.