Encyklopedie


Udûn


Udûn bylo velké údolí v Mordoru, které oddělovalo pohoří Ephel Dúath od Ered Lithui. V něm měl Sauron mnoho zbrojnic a skladů. Nebyly tu žádné rostliny. Udûn měl dva vstupy, jeden na severu a jeden na jihu.

Severní vstup byl tvořen Morannonem (Černou bránou), která byla střežena Zubovými věžemi - Narchost a Carchost. Právě tudy by možná prošel Frodo Pytlík s Jedním prstenem, aby ho zničil, kdyby byla brána otevřená. V tomto případě by ale Frodo musel překonávat vstup jižní.

Jižní vstup byl tvořen úzkou soutěskou, nazývanou Carach Angren - Železná tlama, ve které byla také brána, střežená hradem Durthang.

Po Sauronově pádu se Udûnem dalo projít bez problémů, protože Černá brána se zřítila, zřítily se i pevnosti střežící Udûn i brána v Železné tlamě.
zpět