Encyklopedie


Tol Meneltarma

Isle of Meneltarma


Tol Meneltarma je vrcholek hory Meneltarmy, který údajně přežil zkázu Númenoru, a byl znovu vyzdvižen jako ostrov uprostřed Belegaeru. Podle legendy námořník, kterému se tento ostrov podaří najít, může z jeho vrcholku zahlédnout záblesk Blažené říše. Mnoho přeživších Dúnadanů, se plavilo po moři a snažilo se najít poslední zbytek svého dávného domova, nikdo z nich však neuspěl. Možná proto, že nikdo nevěděl kdy tento ostrov leží, možná proto, že je pouze mýtem.


zpět