Encyklopedie


Morthonda

Černokořán


Morthonda byla řekou v Gondoru. Pramenila u jižního ústí Stezek Mrtvých, tekla okolo Erechu, kde křížila cestu z Anfalasu do Pelargiru, pak do ní ústila řeka Ringló a nedaleko přístavu Edhellond ústila do moře. Blízko zátoky, kde Morthonda ústila, se nacházelo město a pevnost Dol Amroth. Viz citace:

"Na kterém konci Středozemě to jsme?" řekl Gimli. Elladan odvětil: "Sestoupili jsme od pramenů Morthondy, dlouhé studené řeky, jež omývá stěny Dol Amrothu. Od nynějška se nebudeš muset ptát, jak přišla ke svému jménu: lidé jí teď říkají Černokořán."
zpět