Encyklopedie


Loeg Ningloron

Kosatcová pole

Gladden Fields


Za starých časů to bylo jezero v hluboké propadlině, do níž od severu vtékala Anduina v nejrychlejší partii svého toku, spádem dlouhým asi sedmdesát mil, a slévala se tam s prudkou Kosatcovou řekou, ženoucí se z hor. Jezero bylo západně od Anduiny širší, protože východní strana údolí byla strmější. Z jezera se stal velký močál, kde řeka putovala bludištěm ostrůvků a rozsáhlých porostů rákosí, sítin a houfů žlutých kosatců, které byly vyšší než člověk a daly jméno celému kraji i řece z hor, na jejímž dolním toku rostly nejhustěji.NP III 1 p.13
V roce 2 T.v. tu byl Isildur se svou gardou 200 mužů na cestě z Gondoru do Imladris přepaden přesilou skřetů a když se na radu svých synů pokusil uniknout z prohrané bitvy a přeplavat řeku, byl ze zálohy zastřelen, utopil se a Prsten, který mu sklouzl z prstu, se ztratil v řece.
Asi roku 2463 tu našel Stata Déagol Prsten, ale byl zavražděn Sméagolem, který mu Prsten vzal.


zpět