Encyklopedie


Ferumbras II. Bral

Ferumbras II Took


Ferumbras II. byl dvacátým čtvrtým vladykou Kraje (dvanáctým z bralovské linie). Byl synem vladyky Isumbrase III. a narodil se roku 2701.

Roku 2745 se mu narodil syn Fortinbras I.. Roku 2759, pravděpodobně následkem Dlouhé zimy zemřel vladyka Isumbras III. a Ferumbras tak zdědil úřad vladyky, který držel 44 let do své smrti roku 2801, kdy se vladykou stal Fortinbras I.zpět