Nehlubiny

Severní a Jižní Nehlubiny - dva západní záhyby Anduiny, kde bylo koryto řeky širší a mělčí. Nacházely se na středním toku řeky, mezi Hnědými zeměmi a Vysočinou v Rohanu. V této části toku Anduiny postavil Gondorský král Narmacil I. pevnosti, které měly zabránit vpádu z východu do Calenardhonu. V roce 2510 se tudy přeplavila armáda Východňanů, která byla později poražena v bitvě na Poli Celebrantu.